Chương trình khuyến mãi tháng 08/2020. Dành cho các khách hàng liên hệ.